ทิศทางตลาดไม้ประดับ ไม้ตัดใบ ยุคอาเซียนรวมกันเป็หนึ่ง

นักศึกษาจาก Asia-Pacific Internationnal University เข้ามาศึกษาสิ่งแวดล้อมด้านการผลิตสินค้าเกษตร ไม้ประดับ ไม้ตัดใบที่สัมพันธ์กับความต้องการตลาดโลก

ธุรกิจเกษตรไม้ตัดใบ ขยายตัวในทิศทางบวก ทำให้ตลาดโลก มีความต้องการมากขึ้นตลอดเวลา

นักศึกษาและคณาจารย์ จึงได้เข้ามาขอดูงานและรวมถึง เข้ามาศึกษาดูการจัดการ และการผลิตใม้ใบของตลาดที่ผู้บริโภคนิยมใช้

ทางสวนอุดมการ์เด้น ก็ให้การต้อนรับและ ให้คำปรึกษารวมถึงข้อมูลที่เป็นจริงแก่นักศึกษา เพื่อเป็นฐานข้อมูลในการตัดสินใจในการวิเคราะห์ของตลาดโลก เพื่อกำหนดมาตราฐานในตลาดนานาชาติ โดย ผศ.ดร. จอย ซี คูเรียนJOY KURIAN ( BLA,MA,PhD,MSW,DSc) เป็นหัวหน้าคณะศึกษานอกสถานศึกษา

ฝรั่งต่างชาติ มาดูทิศทาง ตลาดไม้ตัดใบ สวนอุดมการ์เ้ดน

ฝรั่งต่างชาติ มาดูทิศทางตลาดไม้ตัดใบ สวนอุดมการ์เ้ดน

ต้องการข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับไม้ตัดใบ ไม้ประดับได้ที่ เวปไซต์ด้านล่างนี้

http://everysale.thaicentralgarden.com/everysale/index.php?route=product/category&path=60