การสร้างโรงเรือนแบบมีคุณภาพ

การสร้างโรงเรือนแบบมีคุณภาพ

การสร้างโรงเรือนแบบมีคุณภาพบนพื้นที่ราบบนหลักพื้นฐานแข็งแรง สวย ทน ถูก ไว ใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ จากการออกแบบการคำนวณโครงสร้างและการเลือกใช้วัสดุอุปกรณ์มาใช้อย่างเหมาะสม รวมถึงการบริหารจัดการสร้างอย่างมีประสิทธิภาพ

เริ่มต้นตั้งแต่ขนย้ายเสาโรงเรือนเข้าพื้นที่ก่อสร้างขนาดใหญ่ การใช้แรงงานขนย้ายเสาน้ำหนัก 78.3กิโลกรัมโดยประมาณ ต้องใช้คนอย่างน้อย 2คนขนเข้าพื้นที่ ซึ่งต้องใช้เวลาและแรงงานมาก โดยจากการออกแบบโครงสร้างโรงเรือน

ก่อนสร้างจะทำให้รู้ว่าแนวเสา แนวถนน (ระบบขนส่งภายในโรงเรือน) อยู่ส่วนไหนเราจึงเริ่มทำถนนก่อนปักเสา แล้วสร้างรถขนของขึ้นโดยรถหนึ่งคันสามารถบรรทุกเสาได้อย่างน้อย 10ต้น เราใช้รถ 2คันกับคน2คน เคลื่อนย้ายเสานำเข้าพื้นที่ ทำให้ประหยัดเวลาและแรงงานในเบื้องต้น อ่านรายละเอียดต่อ