การนำวัสดุเหลือใช้มาเพิ่มมูลค่าทางการผลิต

การนำวัสดุเหลือใช้มาเพิ่มมูลค่าทางการผลิต การผลิตไม้ประดับตัดใบและไม้กระถาง ต้นทุนการผลิตนอกเหนือจากแรงงานแล้ว ที่สำคัญประการต่อมาคือ วัสดุปลูก
การผลิตในเชิงอุตสาหกรรมคงต้องใช้ปริมาณและมูลค่าค่อนข้างสูง และนั่นเองคือปัจจัยสำคัญในการควบคุมปัจจัยการผลิตในเชิงปริมาณ

การนำวัสดุเหลือใช้ในท้องถิ่น มาประยุกต์ใช้อย่าง กาบมะพร้าวที่มีการนำชิ้นส่วนมาแปรรูบอย่าง กระบะมะพร้าวที่ใช้ปลูกกล้วยไม้ เกษตรกรผู้ผลิตจะนำกาบมะพร้าวมาตัดเป็นชิ้น นำส่วนกลางของกาบมาใช้ทำกระบะ ส่วนหัวและท้ายของกาบมะพร้าว จะมีลักษณะแข็ง ไม่สามารถนำเข้าเครื่องโม่เพื่อย่อยได้ จึงมีการเผาทิ้งเพื่อทำลายในอดีต

ที่ผ่านมา อุดม ฐิตวัฒนะสกุล ได้ทดลองนำมาใช้เป็นส่วนประกอบการปลูก และพัฒนามาเป็นลำดับ ปัจจุบันเป็นวัสดุปลูกหลักของสวนไปแล้ว และเป็นต้นแบบแก่สวนอื่นๆทั่วไป ทั้งในท้องถิ่นและห่างไกลออกไปทั่วประเทศ อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม