เหรียญทอง รางวัลที่1 กลุ่ม Fern ประเภทNephrolepis

เหรียญเงิน รางวัลที่1 กลุ่ม Philodendron ประเภท Other

เหรียญทอง รางวัลที่1กลุ่มVariegated Plants ประเภทVariegated Plants Shrub

เหรียญทอง รางวัลที่1 กลุ่ม Dracaena ประเภท Other

เหรียญทอง รางวัลที่2 กลุ่ม Succulene Plants ประเภท Sansevieria

เหรียญทอง รางวัลที่3 กลุ่ม Maranta&Calathea ประเภท Calathea others