ไม้ชนะการประกวด งานพืชสวนโลกที่เชียง สวนอุดม กวาดมาเกือบ 30 รางวัล เชิญชมเลยครับ

เฟิร์น ที่1 เหรียญทอง คุณอุดม ฐิตวัฒนะสกุล สวน udomgarden

พรมออสเตเรีย รางวัลที่3  อุดม ฐิตวัฒนะสกุล สวน udomgarden

พรมออสเตรเลีย ที่3 เหรียญทอง คุณณัฐวรีย์ ฐิตวัฒนะสกุล สวน udomgarden

ฟิโลฯมูนไล้ท์ เหรียญทองแดง คุณทศพร บุญศุขะ สวน BMgarden

เล็บครุฑ รางวัลที่1 คุณทศพร บุญศุขะ สวน BMgarden

พรมออสเตรเลีย – ทองแดง คุณณัฐวรีย์ ฐิตวัฒนะสกุล สวน udomgarden

พรมออสเตรเลีย – เหรียญเงิน คุณอุดม ฐิตวัฒนะสกุล สวนudomgarden

พรมออสเตรเลีย ที่2 เหรียญทอง คุณบุญชู เกิดโภคา สวนThaiG

พรมออสเตรเลีย ที่1 เหรียญทอง คุณทศพร บุญศุขะ วสนBMgarden

คล้า ที่5 เหรียญเงิน คุณบุญชู เกิดโภคา สวนThaiG

คล้า ที่5 เหรียญเงิน คุณบุญชู เกิดโภคา สวนThaiG

 

เล็บครุฑ(โชค) เหรียญเงิน คุณบุญชู เกิดโภคา สวนThaiG

เล็บครุฑ(โชค) เหรียญเงิน คุณบุญชู เกิดโภคา สวนThaiG

ฟิโลฯก้านส้ม เหรียญทองแดง คุณณัฐวรีย์ ฐิตวัฒนะสกุล สวนudomgarden

ฟิโลฯซานาดู ที่2 เหรียญเงิน คุณบุญชู เกิดโภคา สวนThaiG

ฟิโลฯซานาดู ที่2 เหรียญเงิน คุณบุญชู เกิดโภคา สวนThaiG

เข็ม ที่4 เหรียญเงิน คุณณัฐวรีย์ ฐิตวัฒนะสกุล สวนudomgarden

พรมออสเตรเลีย