6. การติดตั้งระบบมินิสปริงเกอร์ลอยเพื่อการให้น้ำและลดอุณหภูมิ เพื่อเป็นการลดปัญหาด้านการให้น้ำแก่ผลผลิต เราจึงได้จัดสร้างระบบการให้น้ำแบบกึ่งอัตโนมัติ ปัญหาที่ทุกแปลงของเกษตรกรได้พบคือ เมื่อต้นไม้มีการเจริญเติบโตขึ้น ต้นและใบจะสูงจนไปบังระบบการให้น้ำ ทำให้ประสิทธิภาพลดลง การเปลี่ยนแปลงระบบการให้น้ำจากพื้นดินมาเป็นระบบแขวนลอยติดกับเสาโงเรือน สามารถแก้ปัญหาดังกล่าวได้ แต่ก็มักพบปัญหาของสายส่งน้ำหย่อนและยาน จากน้ำหนักของน้ำที่มีปริมาณมากที่ค้างท่อเมื่อปิดระบบ โดยทั่วไปเกษตรกรมักแก้ปัญหาโดยการติดตั้งหัวระบบสปริงเกอร์แบบคว่ำอยู่ใต้ท่อสายส่ง เมื่อปิดระบบน้ำแล้ว น้ำก็จะระบายโดยการหยดออกมาจนหมดท่อ แต่ด้วยความที่น้ำที่ใช้ส่วนใหญ่จะมีสารแขวนลอย กอปรกับแสงแดดและอุณหภูมิสูง จึงทำให้เกิดตะไคร่ที่ต้องจัดการดูแลอยู่ตลอดเวลา การติดตั้งท่อส่งน้ำหลัก ให้อยู่กลางแปลงแบบแขวน เพื่อปรับให้แรงดันออกด้านข้างเท่าๆกัน ใช้สลิงขนาดเล็กขึงหัวท้ายกับเสา เพื่อรองรับสายน้ำในระดับที่ลดลงเรื่อยๆ จนถึงปลายสาย ราว 3-5องศา เมื่อติดตั้งสายน้ำ ก็ปล่อยปลายสายน้ำให้ยาวยื่นออกไปราว 50-60เซนติเมตร เจาะติดหัวน้ำเล็กที่ปลายหลังจากปิดปลายสายแล้ว และเจาะติดตั้งหัวมินิสปริงเกอร์ด้านบนสายส่งน้ำตามระยะ ก็สามารถปฏิบัติการได้อย่างมีประสิทธิภาพ และเมื่อปิดระบบจากความลาดเอียงของท่อส่งน้ำก็จะสามารถระบายน้ำออกจากท่อทางปลายผ่านหัวสปริงเกอร์เล็ก ทำให้ไม่มีน้ำขังในท่อ สดปัญหาน้ำหนักที่มากมาย ที่จะทำให้โรงเรือนขาดเสถียรภาพ ซึ่งระบบนี้จะสามารถใช้รดน้ำตันไม้ หรือใช้เพื่อลดอุณหภูมิในฤดูร้อนได้ดีอีกด้วย เพราะน้ำที่ออกมาจะเป็นฝอยละเอียด เหมาะกับสภาพแวดล้อมและสภาพภูมิอากาศของประเทศไทยเป็นอย่างดี

7. การทำแปลงปลูกไม้ประดับตัดใบอย่างมีประสิทธิภาพ จากในอดีต การสร้างแปลงผลิตไม้ประดับตัดใบ มักนิยมการก่อด้วยอิฐบล็อกเป็นกรอบแปลง สำหรับปลูกพืชด้วยตันทุนอิฐบล็อกที่มีราคาสูง การก่อก็ต้องปรับระดับพื้นดินเพื่อความสวยงาม และความเสมอของก้อนอิฐบล็อก ที่ผ่านมาการเปลี่ยนแปลงประยุกต์ ของอุดมการ์เด้น ดำเนินสะดวก ได้เปลี่ยนจากอิฐบล็อกมาเป็นสแลนเก่าที่นำมาตัดตามความยาวโดยกำหนดความกว้างที่ 50เซนติเมตร นำมาขึงเป็นแปลงแทนอิฐบล็อก สามารถทำให้ประหยัดทั้งเวลาและแรงงานได้มาก แต่ถึงกระนั้นก็ยังคงมีต้นทุนที่สูงอยู่ การทำแปลงปลูกในปัจจุบัน อุดมการ์เด้นได้ยกเลิกการใช้ สแลนกั้นข้างขอบแปลง โดยใช้แนวขึงเชือกและเทวัสดุทำเป็นแปลงปลูกตามแนวเชือกให้ตรง เพื่อความสวยงามก็สามารถสร้างแปลงปลูกที่ดีมีประสิทธิภาพและให้ผลผลิตที่ดีมิได้ด้อยกว่าแต่ก่อนเลย

8. การนำวัสดุเหลือใช้มาเพิ่มมูลค่าทางการผลิต การผลิตไม้ประดับตัดใบและไม้กระถาง ต้นทุนการผลิตนอกเหนือจากแรงงานแล้ว ที่สำคัญประการต่อมาคือ วัสดุปลูก การผลิตในเชิงอุตสาหกรรมคงต้องใช้ปริมาณและมูลค่าค่อนข้างสูง และนั่นเองคือปัจจัยสำคัญในการควบคุมปัจจัยการผลิตในเชิงปริมาณ การนำวัสดุเหลือใช้ในท้องถิ่น มาประยุกต์ใช้อย่าง กาบมะพร้าวที่มีการนำชิ้นส่วนมาแปรรูบอย่าง กระบะมะพร้าวที่ใช้ปลูกกล้วยไม้ เกษตรกรผู้ผลิตจะนำกาบมะพร้าวมาตัดเป็นชิ้น นำส่วนกลางของกาบมาใช้ทำกระบะ ส่วนหัวและท้ายของกาบมะพร้าว จะมีลักษณะแข็ง ไม่สามารถนำเข้าเครื่องโม่เพื่อย่อยได้ จึงมีการเผาทิ้งเพื่อทำลายในอดีต ที่ผ่านมา อุดม ฐิตวัฒนะสกุล ได้ทดลองนำมาใช้เป็นส่วนประกอบการปลูก และพัฒนามาเป็นลำดับ ปัจจุบันเป็นวัสดุปลูกหลักของสวนไปแล้ว และเป็นต้นแบบแก่สวนอื่นๆทั่วไป ทั้งในท้องถิ่นและห่างไกลออกไปทั่วประเทศ
การใช้เส้นใยกาบมะพร้าวที่มีการตีเส้นใยไปผลิตเป็นที่นอน ความต้องการเส้นใยดีมีอยู่มาก แต่เส้นใยที่ด้อยคุณภาพ จะถูกทิ้งทำลายหรือขายราคาถูก การนำมาทดลองปลูกไม้ประดับกระถาง ได้ผลดีด้วยเช่นกัน ทำให้สื่อโทรทัศน์อย่างรายการ “ต้นไม้ใบหญ้า” โมเดิน9ทีวี เข้ามาบันทึกและเผยแพร่ไปแล้วในอดีต
การใช้เส้นใยพลาสติกจากสแลนใช้แล้วที่มีอยู่มาก จากโรงเรือนต่างๆที่มีการรื้อเปลี่ยนสแลนใหม่ เหล่านี้มักจะเป็นขยะที่ต้องคอยกำจัดซึ่งทำได้ยาก การรีไซเคิลก็ยากด้วยเช่นกันจากการปนเปื้อน ทางเดียวที่จะทำให้เกิดประโยชน์คือ หาทางนำกลับมาใช้ จากการทดลองของอุดมการ์เด้น และใช้ได้ผลมาจนถึงทุกวันนี้ และยังเป็นต้นแบบแก่เกษตรกรทั่วไปคือ การนำมาเป็นการนำมาเป็นส่วนประกอบในการปลูกไม้ประดับ กล้วยไม้และไม้ตัดใบ ที่ยังให้ผลผลิตไม่แพ้วัสดุอื่นเลย แถมยังมีความคงทนที่เหนือกว่าวัสดุอื่นๆทั่วไป นอกจากนี้ยังมี กิ่งไม้ แกลบ ใบสน และอื่นๆ เป็นต้น

9. การใช้เชื้อราและปฏิกิริยาป้องกันเชื้อโรคเข้าทำลาย สร้างระบบนิเวศน์อย่างสมบูรณ์ในแปลงผลิต มาตรฐานสินค้าเกษตรในหลายประเทศ ต้องการความปลอดภัย จุดเริ่มต้นของความปลอดภัยคือ ปัจจัยการผลิตที่เป็นจุดเริ่มต้นของกระบวนการต่างๆ เพื่อไปยังผู้บริโภคปลายทาง สารเคมีที่ใช้นอกจากจะมีผลตกค้างในการผลิตแล้ว ทุกครั้งที่ใช้ก็มักมีผลต่อสภาพแวดล้อมด้วยเช่นกัน การเลือกใช้พืชพันธุ์ดี มีความต้านทานโรคแมลง ก็ถือเป็นปัจจัยสำคัญ การนำเชื้อราในกลุ่มไตรโคเดอร์ม่า มาใช้ควบคู่กับแบคทีเรียสายพันธุ์ที่สามารถยับยั้งการเกิดโรค ทำให้พืชที่ปลูกปลอดภัยจากการเข้าทำลายของเชื้อที่มีกิจกรรมตรงข้าม นอกจากนั้นเชื้อไรโซเบียม และไมโครไรซ่า ทั้งกลุ่มของแอ็คโตและเอ็นโดร ก็สามารถเพิ่มประสิทธิภาพของการผลิตด้วยเช่นกัน

10. การออกแบบระบบเทคนิคการจัดการฟาร์มป้องกันภัยจากธรรมชาติอย่างถาวร ทุกวันนี้คงปฏิเสธไม่ได้ว่า งานเกษตรนอกจากจะมีความผันผวนทางการตลาดที่มีมากอยู่แล้ว ภัยพิบัติทางธรรมชาตินับวันจะถาโถมและรุนแรงขึ้นทุกปี หนทางที่จะรอดพ้นจากภัยธรรมชาติ คือการเตรียมตัวป้องกัน จากการออกแบบด้วยความรู้ ความเข้าใจในเบื้องต้น และลงลึกถึงความรู้ในความเสี่ยงที่จะประสบในเหตุการณ์นั้นๆ นอกเหนือจากการทำในระบบสาธารณะจากภาครัฐแล้ว เรายังต้องมีกระบวนการทางความคิด และปฏิบัติให้รอดพ้นจากภัยพิบัติธรรมชาติ ที่หลีกเลี่ยงได้จากความรู้พื้นฐานและความรู้ขั้นสูง
จากพื้นที่ที่มีอยู่ หรือสามารถเลือกพื้นที่ที่เหมาะสมได้ ในการประกอบอาชีพเกษตร ต้องระลึกอยู่เสมอว่าพื้นที่ที่เราจะทำต้องมีมีภัยพิบัติจากธรรมชาติ และที่มนุษย์ ที่ดินที่มีอยู่ ต้องมีการคิดวางแผน บริหารและจัดการให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด การออกแบบที่ถูกต้องย่อมเพิ่มความมั่นคงทางการปฏิบัติ การจัดทำโครงสร้างของฟาร์มตามแนวคิดและการวางแผน จะส่งผลถึงกระบวนการผลิตและความปลอดภัย ในหลายสิ่งต้องทำไปพร้อมๆกัน ระบบทางเดินและขนส่งภายในฟาร์มที่สอดคล้องกับการทำงาน ซึ่งรวมไปถึงทางระบายน้ำ การไหลเวียนของน้ำ ไปจนถึงแหล่งกักเก็บ ระบบน้ำเข้าน้ำออกที่มีประสิทธิภาพ คันป้องกันน้ำท่วมที่ใช้ได้ผล เป็นอาณาเขต ปลูกต้นไม้บนคันดินเพื่อยึดดินและลดการพังทลายของดิน ทั้งยังให้ผลผลิตและเนื้อไม้สำหรับใช้สอย อีกส่วนหนึ่งยังเป็นแนวบังลมที่แข็งแรง แนวกันไฟที่ในบางพื้นที่อาจจะมีจากป่าและพื้นที่ข้างเคียง จัดระบบการกำจัดขยะที่เหมาะสมทั้งฝังกลบและการนำไปใช้ใหม่ จัดระบบที่พัก สำนักงาน ที่จอดรถส่วนตัวและลูกค้า สถานีบรรจุภัณฑ์ ห้องสุขา ห้องเก็บวัสดุภัณฑ์และเคมีเกษตร รวมถึงคอกปศุสัตว์ที่เหมาะสมและสอดคล้องเป็นปัจจัยภายในที่จะทำให้ป้องกันภัยจากธรรมชาติ ได้ตามปัจจัยควบคุมอย่างสอดคล้องกับธรรมชาติ