31. การสร้างโรงเรือนอย่างง่ายใช้กันฝนภายใต้โรงเรือนสแลน ในช่วงฤดูฝน ไม้ประดับหลายชนิดไม่สามารถผลิตได้ จากเหตุปัจจัยของความชื้นที่มีมากเกินไป ไม้ประดับหลายชนิดเป็นพืชอวบน้ำ สุ่มเสี่ยงที่จะช้ำหรือเน่าตายได้ง่าย การสร้างโรงเรือนกันฝน โดยทั่วไปจะมีค่าใช้จ่ายสูงมาก ทำให้แข็งแรงได้ยากจากแรงลมและความรู้ การสร้างโรงเรือนพลาสติกกันฝนภายใต้โรงเรือนสแลนเป็นสิ่งที่อุดมการ์เด้น พัฒนาขึ้นมาภายใต้ความต้องการการใช้จากการอนุบาลและปลูกเลี้ยงไม้เนื้อเยื่อ และไม้ประดับอวบน้ำอื่นๆ โดยที่มีโต๊ะอยู่แล้ว และเราทำโครงสร้างเพิงหมาแหงน ให้มีความลาดชันของพลาสติก ประมาณ 30องศา เพื่อน้ำที่หยดลงมาจากสแลนจะตกลงบนหลังคาพลาสติก และไหลจากที่สูงสู่จุดต่ำกว่าลงพื้นล่างโดยไม่เปียกแฉะ ในจุดที่อยู่ภายใต้พลาสติก ทำให้สามารถอนุบาลไม้และปลูกพืชที่มีความต้องการน้ำน้อยในภาวะเปียกชื้นจากธรรมชาติได้เป็นอย่างดี

การสร้างโรงเรือนอย่างง่ายใช้กันฝนภายใต้โรงเรือนสแลน

32. อาคารผึ่งไม้เนื้อเยื่อแบบถาวร แข็งแรง และประหยัดพลังงาน ต้นทุนการจัดการและทุนดำเนินงานเป็นปัจจัยสำคัญอีกประการหนึ่ง ที่จะทำให้ธุรกิจอยู่รอด ปลอดภัย ในระดับไหน อาคารผึ่งไม้เนื้อเยื่อเป็นแบบประหยัดพลังงาน ได้ถูกออกแบบและสร้างขึ้นมาโดยอุดมการ์เด้น แล็บ เพื่อใช้สอยพื้นที่ให้เกิดประโยชน์สูงสุด เป็นการสร้างด้วยหลักวิชาการ ผสมผสานภูมิปัญญา การใช้แผ่นใสสลับแผ่นอะลูมิเนียมซิงค์ บุด้วยฉนวนกันความร้อนหนา 5มิลลิเมตร สลับที่สัดส่วน 1ต่อ2 ทำให้การกระจายแสงมายังชั้นกิ่งไม้ ได้แสงสม่ำเสมอ 70เปอร์เซ็นต์ต่อแสง 30เปอร์เซ็นต์ มีช่องระบายอากาศด้านบนแนวจั่ว ช่วยระบายความร้อนที่ผ่านเข้ามา โดยอาคารนี้ไม่ต้องใช้พลังงานจากแสงไฟและพลังงานจากเครื่องปรับอากาศ เลยทำให้ประหยัดพลังงานเป็นอย่างดียิ่ง

อาคารผึ่งไม้เนื้อเยื่อแบบถาวร แข็งแรง และประหยัดพลังงาน

33. ระบบอิฐทนไฟใช้กันลมและเก็บความร้อนในกระบวนการนึ่งฆ่าเชื้อ ณ สถานีปฏิบัติการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ จากการเฝ้ามองและสังเกตการณ์ลุกไหม้ของเชื้อเพลิงที่ใช้เป็นพลังงานทำความร้อน หม้อนึ่งความดันสำหรับฆ่าเชื้อที่ความดัน 121องศาเซลเซียส ความดัน 15ปอนด์ต่อตารางนิ้ว พลังงานความร้อนและเปลวไฟที่มีอยู่ ถูกกระแสลมพัดแรงอยู่ตลอดเวลา ทำให้สิ้นเปลืองเชื้อเพลิงเป็นอย่างมาก การใช้แผ่นโลหะมาบังลม สามารถช่วยได้ในระดับหนึ่ง การนำอิฐทนไฟมาเรียงซ้อนกัน ตั้งแต่พื้นขึ้นมาถึงหม้อต้มแรงดัน ยังสามารถให้อากาศไหลผ่านตามช่องเล็กๆระหว่างก้อนอิฐทนไฟ ช่วยปฏิกิริยาเผาไหม้ อิฐทนไฟยังป้องกันแรงลม อีกทั้งกักเก็บพลังงานความร้อนสูงสู่จุดที่ต้องการ ทำให้ประหยัดพลังงานหุงต้มได้เกิน 100เปอร์เซ็นต์

ระบบอิฐทนไฟใช้กันลมและเก็บความร้อนในกระบวนการนึ่งฆ่าเชื้อ

34. การอนุบาลไม้เนื้อเยื่อด้วยการอบ การขยายพันธุ์ด้วยการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ ถึงวันนี้เป็นเทคโนโลยีที่แพร่หลายไปทั่ววงการเกษตรบ้านเรา แต่การเพาะเลี้ยงและอนุบาลไม้ให้รอดจากภาวะปลอดเชื้อ จนสามารถปลูกภายนอก ภายใต้สภาวะแวดล้อมปกติ ต้องมีความรู้ความเข้าใจในระดับดีทีเดียว การเลือกใช้วัสดุอย่างง่าย หาได้ในพื้นที่ และใช้ถุงพลาสติกอบให้เกิดความชื้นสัมพัทธ์ รอคอยให้พืชสร้างรากใหม่ พร้อมที่จะดูดซับความชื้นและธาตุอาหาร เพื่อการเจริญเติบโตเป็นการช่วยปรับสภาพต้นไม้ขนาดเล็กที่มีจำนวนมากๆได้ดีมาก ลดปัญหาการตายจากการเหี่ยว ขาดน้ำ หรือชื้นแฉะ ได้เป็นอย่างดี

การอนุบาลไม้เนื้อเยื่อด้วยการอบ

35. การพัฒนาพันธุ์พืชด้วยฮอร์โมน การพัฒนาพันธุ์พืชมีด้วยกันหลากหลายวิธี นอกจากจะใช้วิธีการผสมเกสรแล้ว ก็ยังมีวิธีอื่นๆอีกมากมาย การฉายรังสี อาจจะมีขั้นตอนและกระบวนการที่เกษตรกรยังเข้าไม่ถึง อีกวิธีหนึ่งที่ทำได้ง่าย สามารถทำได้ คือการใช้สัดส่วนฮอร์โมนBA (Benzyl Adenine) ที่มีความเข้มข้นค่อนข้างสูง ทำให้เกิดการแบ่งเซลล์ และพัฒนาอย่างผิดปกติ โดยปกติจะใช้ BA อยู่ที่ 0.02มิลลิกรัมต่อลิตรน้ำ แต่เราสามารถเพิ่มได้ถึง 0.75มิลลิกรัมต่อลิตรน้ำ ก็สามารถทำให้เกิดการกลายพันธุ์ ทางบวกและลบ ได้ในพืชหลายชนิด นอกจากนั้น การใช้ฮอร์โมนและสารกำจัดวัชพืชอย่าง 2,4D (2, 4 dichlorophenoxy acetic acid) ไกลโฟเซต (Glyphosate) ในอัตราที่เหมาะสมก็สามารถทำให้เกิดการกลายพันธุ์ได้ด้วยเช่นกัน

การพัฒนาพันธุ์พืชด้วยฮอร์โมน