“มหกรรมพืชสวนโลกเฉลิมพระเกียรติฯ ราชพฤกษ์ 2554”

การประกวดพืชสวนนานาชาติ ในงาน “มหกรรมพืชสวนโลกเฉลิมพระเกียรติฯ ราชพฤกษ์ 2554” ข้อ 1. วัตถุประสงค์ งานมหกรรมพืชสวนโลกเฉลิมพระเกียรติฯ ราชพฤกษ์ 2554 จัดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเฉลิมฉลองเนื่องในปีมหามง Read More…

Horti ASIA

The Overview of the Ornamental Plant Industry in Thailand Thailand has approximately 1500 rai (approx. 600 acres) of ornamental cultivation farm (not including orchids). Based on the information from Read More…

“อุดมการ์เด้น” สวนไม้ตัดใบ ความภูมิใจ “อุดม ฐิตวัฒนะสกุล”

ด้วยความที่เป็นคนรักต้นไม้ คลุกคลีอยู่กับสวนกล้วยไม้มาตั้งแต่เด็ก มีพื้นฐานความรู้ด้านการเกษตรอยู่ในตัว ทำให้ “อุดม ฐิตวัฒนะสกุล” เจ้าของ “อุดมการ์เด้นท์” สวนไม้ตัดใบส่งออกรายใหญ่ใน อ.ดำเนินสะดวก จ.รา Read More…

“อุดมการ์เด้น” สวนไม้ใบเงินล้าน ยึดหลักจัดการแบบธรรมชาติ

“ไม้ใบ…คลื่นใต้น้ำลูกใหม่ที่ค่อยๆ ก่อตัวขึ้นตามกระแสความต้องการของตลาดต่างประเทศ โดยมุ่งเน้นการผลิตจากไทยเป็นหลัก สวนไม้ใบของคุณอุดม ฐิตวัฒนะสกุล หนึ่งในบรรดาผู้ส่งออกไม้ใบรายไหญ่ยึดหลักการจัดการแบบธร Read More…